wat is FietsLab Gelderland

Waar kan de fiets ons brengen? Die vraag stellen we ons in al ons werk.

 

Onze wereld staat voor grote uitdagingen. Hoe zorgen we voor schone lucht in onze steden? Hoe houden we steden en dorpen goed bereikbaar? Kunnen we van straten weer plekken maken waar kinderen veilig kunnen spelen? Hoe kunnen we voor meer verbondenheid zorgen in een samenleving die onder druk staat?

Wij geloven dat de fiets het verschil kan maken en dat wetenschap, techniek, infrastructuur en sociaal-maatschappelijke vraagstukken de fiets goed kunnen inzetten om een leefbaar en gelukkiger stedelijk en landelijk leefmilieu te creëren. FietsLab Gelderland is een initiatief van de provincie Gelderland waar we werken aan innovaties die de fiets centraal zetten in dit soort vraagstukken. Samen met bewoners en experts gaan we op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die de fietsen aantrekkelijker maken, ontmoetingen creëren, de gezondheid verbeterd en voor een gelukkiger Gelderland zorgt.

FietsLab Gelderland werkt samen met een brede dwarsdoorsnede van de samenleving. We zetten daarbij tal van hulpmiddelen in, zoals mensgericht ontwerp, gedragsinzichten, systeemdenken, strategisch denken, evidence-based beleid, agile en lean methodes, collectieve impact, facilitering en creatie met als doel om alledaagse patronen te doorbreken en veranderingen in mobiliteit, ruimtegebruik en technologie te realiseren.

FietsLab Gelderland komt graag in contact met organisaties of personen die willen samenwerken aan innovaties waarbij de fiets centraal staat. Stuur ons een e-mail of bel ons: 06-10616397.