HGF Collage_01_3600x5100px_180615.jpg

Visie - “Waar kan de fiets ons brengen?

Die vraag stellen we in al ons werk. Deze wereld staat voor grote uitdagingen. Hoe zorgen we voor schonere lucht in de steden? Hoe houden we steden en dorpen bereikbaar? Hoe maken we van straten weer plekken waar kinderen veilig kunnen spelen? Hoe kunnen we voor meer verbondenheid zorgen in een versplinterde samenleving?

Wij geloven dat de fiets het verschil kan maken en dat wetenschap, techniek, infrastructuur en sociaal-maatschappelijke vraagstukken de fiets goed kunnen inzetten om een leefbaar en gelukkiger stedelijk en landelijk leefmilieu te creëren. FietsLab Gelderland is een initiatief van de provincie Gelderland waar we werken aan innovaties die de fiets centraal zetten in dit soort vraagstukken. Samen met bewoners en experts gaan we op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die de fietsen aantrekkelijker maken, ontmoetingen creëren, de gezondheid verbeterd en voor een gelukkiger Gelderland zorgt.