Onze Visie

 
 

Een 200 jaar oude innovatie

 

In de 20e eeuw lag bij het bouwen van steden wereldwijd de nadruk op het faciliteren van autogebruik en technologische vernieuwing. Dit heeft een negatief effect gehad op ons leefmilieu en het heeft ons psychologisch en fysiek losgemaakt van onszelf, van elkaar en van de natuur. We zien dat steden en dorpen nu en in de toekomst voor tal van sociaal, maatschappelijke en economische uitdagingen staan. Wij geloven dat de fiets op elk vlak onderdeel kan zijn van oplossingen.

Daarom zetten we hoog in op de fiets om ons eraan te herinneren dat we soms beter eenvoudige oplossingen kunnen omarmen. Deze vormen van dialoog stimuleren we in het FietsLab Gelderland, zolang ze betrekking hebben op steden en dorpen in transitie.

Steden en regio’s over de hele wereld zullen zich moeten voorbereiden op een leefbare en duurzame toekomst door die transformatie mogelijk te maken. De provincie Gelderland is koploper als het gaat om het inzetten op deze transitie.

De komende periode initieert FietsLab Gelderland daarom nieuwe ideeën om de transitie te versnellen. We introduceren vernieuwingen door middel van pilots en schalen ze verder op. Zodra mensen gewend zijn geraakt aan de verandering is de mini-interventie de nieuwe realiteit geworden. Het hoeft niet moeilijk te zijn om verandering teweeg te brengen wanneer de voordelen van oplossingen voor iedereen zo voorstelbaar en tastbaar zijn, zoals we dat al zien in Nederland. Laten we een duurzaam en leefbaar leefmilieu voor mensen met elkaar de nieuwe norm maken.

HGF Collage_02_3600x5100px_180615.jpg