Terugblik SHIFT #2 - Heel Gelderland Fietst

V.l.n.r. Jilt van Schayik (Biky), Teun Meulepas (Biky), Bram Witvliet (Bram Fietst), Marco te Brömmelstroet (UvA), Pepijn (Hét Bakkerscafé), Eva Walraven (Hét Bakkerscafé)

V.l.n.r. Jilt van Schayik (Biky), Teun Meulepas (Biky), Bram Witvliet (Bram Fietst), Marco te Brömmelstroet (UvA), Pepijn (Hét Bakkerscafé), Eva Walraven (Hét Bakkerscafé)

Op dinsdag 18 juni vond de tweede editie van de reeks SHIFT: Heel Gelderland Fietst plaats in De Fietser in Ede. Een zeer divers publiek, bestaande uit beleidsmedewerkers, ondernemers, academici en vertegenwoordigers uit de politiek, van binnen en buiten de provincie hoorde aan hoe sprekers benadrukten dat de fiets een eenvoudig middel is om ingewikkelde problemen aan te pakken. Belangrijk daarvoor is dat de fiets met een bredere blik bekeken moet worden, buiten de kaders van mobiliteit en verkeer. De vraag wat die meerwaarde van de fiets op andere beleidsterreinen dan is stond vanavond centraal.

Gewoon fietsen

Hoogleraar Urban Mobility Studies Marco te Brömmelstroet benadrukte dat de fiets meer aandacht verdient, vanuit verschillende perspectieven. Te vaak wordt de fiets afgezet tegenover de auto en te weinig wordt gekeken naar de op het eerste gezicht verborgen effecten van de fiets op mens en maatschappij. In de film Gewoon Fietsen werden deze verborgen effecten onderzocht. Waar buitenlanders vaak jaloersmakend naar Nederlandse fietsers kijken, is fietsen voor de Nederlanders juist heel gewoon. Zo gewoon dat we er eigenlijk nooit bij stil staan. Wat dit zo gewoon maakt laat zich echter moeilijk vatten in huidige wetenschappelijke modellen, die zich vooral bezighouden met meetbare factoren zoals snelheid of economische waarde. De fiets omvat echter meer en dat verdient volgens Marco meer aandacht. Volgens hem is de fiets namelijk een eenvoudig middel om veel ingewikkelde problemen aan te pakken.

Simpel middel voor ingewikkelde problemen

Het tweede deel van de avond maakte deze boodschap concreet. 

Teun Meulepas en Jilt van Schayik, oprichters van Biky, benadrukten het belang van fietsen voor kinderen. Niet alle kinderen hebben voldoende toegang tot een fiets, wat kan leiden tot mobiliteitsarmoede. Biky biedt deze kinderen een route naar mobiliteitsgeluk door deze ‘toegang tot’ te faciliteren. Zo gebruikt Biky de fiets om kinderen die achterblijven bij de rest van de maatschappij toch te betrekken.

Bram Witvliet gebruikt met zijn initiatief Bram Fietst de fiets om aandacht te genereren voor natuur en milieubescherming in Nederland. Sinds de start van zijn project in 2012 heeft hij zo’n beetje alle provincies, steden en dorpen in Nederland met de fiets bezocht (slechts Drenthe en Zuid-Holland staan nog op de planning), waarbij hij in elke provincie geld ophaalt voor een lokaal goed doel. De fiets is voor Bram een middel om de Nederlandse natuur te promoten.

Namens Stichting Bakkerscafé waren Eva Walraven en Pepijn aanwezig. Naast het lekkerste brood van Nijmegen bakken, stelt Hét Bakkerscafé zoveel mogelijk mensen in staat om te werken, door middel van de fiets. Producten worden door fietskoeriers aan meer dan 70 bedrijven geleverd. Voor Pepijn, die sinds een aantal jaren in de WAJONG zit, markeerde dit een grote verandering in zijn leven. Door het fietsen (zo’n 6500 km per jaar!) voelt hij zich fysiek en mentaal beter en heeft hij bovendien meer interactie met anderen.

Deze Gelderse initiatieven illustreerden daarmee de centrale boodschap van de avond dat de fiets meer is dan een vervoermiddel en op meerdere manieren bijdraagt aan het creëren van een duurzame en kansrijke omgeving voor iedereen

Zoals het hoort werd de avond afgesloten met een gezellige borrel!

Norbert Mol