Terugblik SHIFT #1 - Heel Gelderland Fietst

2C385E61-4CF1-4DB3-A630-69AB0F178496.jpeg

Hoe willen we dat Gelderland er in de toekomst uit zal zien en hoe groot is de rol van de fiets in die toekomst? Deze vragen stonden centraal op 17 april 2019 tijdens de eerste editie van SHIFT - Heel Gelderland Fietst in Rozet in Arnhem. Hélène van Heijningen, Bob Dolphijn en Klaas-Jan Gräfe gaven hun kijk op de toekomst van de deelfiets in Gelderland. Welke impact heeft de groei van deeflietsen op de Gelderse steden en hoe bereiden zij zich hier op voor?

Bereikbaarheid steden 

Hélène van Heijningen, Adviseur Smart Mobility bij Mobycon, presenteerde haar onderzoek naar de potentie van de deelfiets en welke kansen en uitdagingen er spelen bij de inzet van deelfietsen. Zo bleek 55% van de deelnemers van haar onderzoek geïnteresseerd in het gebruiken van een deelfiets voor woon-werk en zakelijke trips. Welke factor is volgens haar belangrijk bij het succesvol implementeren van een deelfietssysteem? Om de deelfiets van toegevoegde waarde te laten zijn moet deze altijd bijdragen aan een betere bereikbaarheid dan andere modaliteiten voor dezelfde trip. Dit sluit goed aan bij beleidsmatige vraagstukken die nu spelen in Nederland; hoe houden we dorpen en steden bereikbaar, maar tegelijkertijd gezond en leefbaar? 

Actieve mobiliteit

Klaas-Jan Gräfe, senior beleidsadviseur Mobiliteit bij gemeente Nijmegen, bekeek de deelfiets vanuit de beleidskant. Zo ziet hij dat de deelfiets een onderdeel kan zijn van de vier hoofdopgaven in de omgevingsvisie van Nijmegen. De deelfiets draagt namelijk bij aan een gezond, aantrekkelijk, duurzaam en economische veerkrachtig Nijmegen. Zo wil de gemeente Nijmegen juist actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) stimuleren. Erik de Winter, Cargoroo, meldde dat 80% van de fietsritten met zijn e-bike bakfiets een autorit vervingen. Dit laat zien dat de deelfiets een belangrijke rol kan spelen om te komen tot een gezond, veilig, schoon & welvarend Gelderland. 

Samenwerking

Heel Gelderland Fietst werkt aan het doel om meer mensen op de fiets te krijgen. Een groei van 28 % naar 35 % op de fiets, zoals in de omgevingsvisie staat, vraagt om actie en om samenwerking. Waar elke spreker deze avond het eens over was, is dat de deelfiets veel potentie heeft. Ook voor bijvoorbeeld landelijke gebieden waar de deelfiets een belangrijke rol kan spelen om vervoersarmoede tegen te gaan. Bob Dolphijn, projectmanager at Neuf & Associates, onderzocht de toepasbaarheid van de deelfiets en waar gemeenten op moeten letten bij implementatie. Hij benadrukte het belang van samenwerking met gemeenten om zo de deelfiets de kans te geven en zo optimaal mogelijk in te zetten om voor gezonde steden en dorpen te zorgen.

Norbert Mol