Terugblik: slotbijeenkomst Bicycle Architecture Biennale

 

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze vraag stond centraal op 18 december 2018 tijdens de slotbijeenkomst van de Bicycle Architecture Biennale in de Eusebiuskerk in Arnhem. Reindert Augustijn, Bart Reuser en Louise Vogel Kielgast schetsten een nieuwe kijk op onze leefomgeving.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Reindert Augustijn, provincie Gelderland, ziet dat de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de mens als uitgangspunt neemt bij de ruimtelijke ontwikkeling in steden en dorpen. De ruimte die de auto inneemt moet meer in balans komen met alle andere functies die ook een beroep doen op de beschikbare ruimte. Dat is nodig om bijvoorbeeld meer mensen te motiveren om de fiets te pakken en de auto te laten staan.

Van 28 % naar 35 % op de fiets

Heel Gelderland Fietst en FietsLab Gelderland werkt aan het doel om meer mensen op de fiets te krijgen. Een groei van 28 % naar 35 % op de fiets, zoals in de omgevingsvisie staat, vraagt om actie. De Gelderse Aanpak bestaat uit investeringen op fietsinfrastructuur, inzet op bewustwording en de fiets op de ruimtelijke agenda. Bart Reuser, NEXT Architects, zette ons aan het denken over de noodzaak om altijd te zorgen voor een gelijkwaardige verbinding en goede aansluiting voor auto, trein, fiets en lopend. Ook noemt hij de beleving van de omgeving als een belangrijk onderdeel van het ontwerp van nieuwe infrastructuur. De Zalige Brug in Nijmegen toont ons hoe een fysieke verbinding ons ook de omgeving laat ervaren.

Ruimte om te leven

Onze openbare ruimte bestaat niet alleen uit de dingen die je ziet zoals wegen, gebouwen, bomen, de straat, maar ook uit het leven wat zich op straat afspeelt zo leerde Louise Vogel Kielgast, Gehl. Daarom moet de openbare ruimte bewust vormgegeven worden naar onze menselijke maat. Om gericht strategische keuzes te kunnen maken en onze schaarse ruimte optimaal in te richten is inzicht in menselijk gedrag nodig en in cijfers van het gebruik van de ruimte. 

Het werken aan de ambitieuze doelstellingen van de provincie Gelderland ontstijgt de tekentafel. Als de politieke wil, de durf en samenwerking bereikt kan worden is het mogelijk om onze ambities te halen. Heel Gelderland Fietst gelooft dat alle ingrediënten op dit moment in Gelderland aanwezig zijn en nodigt iedereen dan ook uit om samen te werken aan een Gaaf Gelderland.

Download hier de sheets van de sprekers.


Op de hoogte blijven van nieuwe evenementen van Heel Gelderland Fietst of FietsLab Gelderland? Geef je op voor onze maillijst.

Naam *
Naam
Sprekers Louise Vogel Kielgast, Bart Reuser en Reindert Augustijn in gesprek met moderator Jeroen Junte.

Sprekers Louise Vogel Kielgast, Bart Reuser en Reindert Augustijn in gesprek met moderator Jeroen Junte.

De eerste Bicycle Architecture Biennale stond voor de laatste keer tentoongesteld in de Eusebiuskerk in Arnhem.

De eerste Bicycle Architecture Biennale stond voor de laatste keer tentoongesteld in de Eusebiuskerk in Arnhem.

Ongeveer 150 mensen bezochten de slotbijeenkomst.

Ongeveer 150 mensen bezochten de slotbijeenkomst.

 
Norbert Mol