nieuwkomers op de fiets

 
 
Button-fpnieuwskomers.png

Waarom

Daar waar migranten(vrouwen) van de tweede of derde generatie, of vluchtelingen en statushouders leren fietsen, hebben velen het idee dat met hun lessen een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan integratie van Nieuwe Nederlanders en aan de verruiming van hun mogelijkheden hier nieuwe perspectieven op te bouwen. Het openbaar vervoer is vaak te duur en door te fietsen kunnen nieuwe Nederlanders makkelijker een baan(tje) krijgen of bijvoorbeeld hun kind naar school begeleiden.

Hoe

We gaan in gesprek met de doelgroep op plekken waar veel mensen komen, bijvoorbeeld de moskee, het asielzoekerscentrum, het buurthuis of vrouwenorganisaties. Ook gaan kijken waar ontwikkelingen samenkomen die het fietsen moeilijker maken: buurten waar veel minder gefietst wordt, de auto nog statussymbool is, buslijnen verdwijnen en alternatieven echt nodig zijn om inwoners mobiel te houden.

Wat

We ontwikkelen een specifiek aanbod voor deze groepen. We denken ook hier aan samenwerking met fietsverhuurders, aan fietscursussen met inzet van vrijwilligers die ook als een maatje nog een tijdje met de cursist meefietsen in het verkeer.