Innovatie

 
 

Van inzicht naar innovatie

In FietsLab Gelderland zoeken we continu naar diepere inzichten om een toekomst te realiseren waarin de fiets centraal staat. We halen de inzichten op door in gesprek te gaan met allerlei mensen en door ervaringen uit te wisselen. Hiermee ontwerpen we baanbrekende en schaalbare ideeën en inspireren we Gelderlanders en mensen elders ter wereld om ze te helpen realiseren. De ervaringen die dat oplevert, gebruiken we om nieuwe inzichten te genereren en de innovatiecyclus opnieuw te doorlopen. De innovatiecyclus biedt ruimte om op ieder moment in te stappen.

1. Inzichten

We bouwen voort op de inzichten die we in FietsLab Gelderland ophalen bij deelnemers aan het Lab. Op basis van de inzichten creëren en delen we een beter begrip over hoe we een betere toekomst kunnen scheppen waarin de fiets centraal staat.

2. Ideeën

Voortbordurend op de inzichten ontwikkelen of ondersteunen we baanbrekende ideeën die kunnen helpen bij het realiseren van het toekomstbeeld dat we delen met de partners van FietsLab Gelderland.

3. Impact

In samenspraak identificeren we de grootste kansen. In samenwerking met partners uit verschillende sectoren helpen we de meest impactvolle Ideeën voet aan de grond te krijgen en te laten groeien.

4. Inspireren

We ondersteunen en activeren diverse stakeholders in Gelderland om de ideeën en pilots te omarmen samen met de campagne ‘Heel Gelderland Fietst’ en de programmering in het Fietslab.

Innovatie-2.png